TAXEDIT

 
Pro zpracování daňových přiznání a veškrerých dalších podání používáme program TAXEDIT.
 
 
Program TAXEDIT splňuje všechny požadavky GDPR.