Daňové výdaje podnikatelských subjektů a jejich prokazování

Daňové výdaje podnikatelských subjektů a jejich prokazování

12.01.2014 11:45

DATUM: 19.5.2014 9-13h

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Hana Kovalíková

CENA: 1500 Kč včetně DPH

MÍSTO: Učebna Petra Bezruče 1776. Kladno

URČENO: Kurz je určen převážně pro začínající účetní, které vedou kompletně účetnictví, dále těm, kteří si chtějí ověřit, zda postupují v souladu s příslušnými právními předpisy, ale i samotným majitelů firem. 

CÍL: Cílem semináře je seznámit posluchače s náklady daňově uznatelným i a naopak s vazbou na účtování. 

PROGRAM: Vymezení nákladů daňově účinných. Vymezení nákladů daňově neúčinných, příklady správného sestavení nákladových a výnosových účtů podle Českých účetních standardů, účetní podklady a doklady pro správné posouzení a členění nákladů a výnosů, časové rozlišení, dohadné účty, zákonné a ostatní rezervy, odpisy, nejčastěji se vyskytující chyby a oprava chyb. Vazba na vnitropodnikové směrnice.

 

Přihlásit na toto školení