Dlouhodobý i krátkodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba, teorie i praktické procvičování na konkrétních příkladech

Dlouhodobý i krátkodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba, teorie i praktické procvičování na konkrétních příkladech

12.01.2014 10:47

DATUM:  18.2.2014 9-13 h

CENA: 1500,-Kč včetně DPH

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  Hana Kovalíková, daňová a účetní poradkyně

MÍSTO: Učebna Petra Bezruče 1776. Kladno

URČENO: Kurz je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům, ale také i pracovníkům majícím na starosti skladové hospodářství a fakturaci prodejů. 

PROGRAM: Cílem semináře je poskytnout informace nutné k správnému postupu při oceňování zásob a dlouhodobého hmotného majetku, evidence a odpisování majetku, účtování pořízených zásob, problematika nedokončené výroby. Opravy a udržování majetku, zařazení, přeřazení a vyřazení, odpisy majetku při jeho vyřazení, účtování zůstatkové ceny, likvidace zásob a majetku, technické zhodnocení, soubory majetku, rezerva na opravu majetku. Vazba na účetní a daňové předpisy.

KOMENTÁŘ: Při každodenní praxi a množství informací, které musíme zpracovat zapomínáme na podstatné maličkosti, proto je nutné si i ty maličkosti zopakovat.To je důvod, proč jsme si paní Hanu Kovalíkovou pozvali a těšíme se , že opět zjistíme mnoho věcí, na které jsme zapomněli při naší práci.

 

Přihlásit na tento seminář