Elektronická evidence tržeb po novele !!!

Určen pro: podnikatele, kteří jsou povinni se do EET zapojit od 1. 5. 2020 – prodejce občerstvení ve stáncích, servisy, pekaře, řezníky, taxi, ale i lékaře, hudebníky, herce a ostatní nezávislé profese, tedy i účetní a daňové poradce.
Seznámíte se s novelou zákona která zavedla rozdíly oproti 1. a 2.vlně.
Cíl: Seznámit posluchače se zákonem o EET a o všech důsledcích pro podnikatele ale i neziskové subjekty.
Program semináře:

 • Kdo a od kdy musí evidovat tržby
 • Evidence podle zákona nebo podle metodiky MF?
 • Co to je - Evidovaná tržba
 • Co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb
 • Osvobození od EET?
 • Kdo a jak může používat papírové účtenky
 • Změny v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s EET
 • Evidence tržeb u neziskových subjektů není vždy vyloučena z EET
 • Subjekty vyloučené z evidence tržeb
 • Výjimky z evidence tržeb
 • Časový harmonogram evidence tržeb
 • Jak bude evidence tržeb probíhat
 • Vybavení pro EET (HW a SW) - nové technologie platebního styku
 • Evidence tržeb bez přístupu k internetu
 • Náležitosti účtenky podle EET a podle zákona o ochraně spotřebitele
 • Jak dostat kód na účtenku
 • Než podnikatel začne pracovat s EET
 • Plné moci potřebné k EET
 • Registrace na finančním úřadu krok za krokem
 • Získání certifikátu a jeho instalace
 • Kontrola ze strany státu a její problematické provádění
 • Sankce spojené s EET a jak se jim vyhnout
 • Účtenková loterie
 • Dotazy

Seminář se koná v učebně Flying accountant s.r.o.

seminář začíná v 9.00 předpokládaný konec ve 14.00

Cena: 2000,-Kč .

 

Přihláška na školení