Rezervy, časové rozlišení, opravné položky účetní operace, kterých se účetní obávají

Rezervy, časové rozlišení, opravné položky účetní operace, kterých se účetní obávají

12.01.2014 11:31

DATUM:  24.3.2014 9-13h

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Hana Kovalíková

CENA: 1500,- Kč včetně DPH

MÍSTO: Učebna Petra Bezruče 1776. Kladno

URČENO: Seminář je určen pro pracovníky účtáren, 

CÍL: Cílem semináře je správný postup zachycení určitých operací do účetnictví a to nejen z pohledu účetních přepisů ale také z pohledu příslušných daňových předpisů. 

PROGRAM: Posluchačům bude vysvětlen princip časového rozlišení nákladů a výnosů jak z účetního tak i z daňového hlediska. Tvorba a čerpání rezerv zákonných i ostatních, opravné položky. Výpočty, účtování, opravy chybných výpočtů a zápisů, zrušení zápisů, daňový základ v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Vnitřní doklady nezbytné pro zachycení operací do účetnictví s vazbou na vnitřní směrnice k dané problematice. Dopady chybných postupů do daňového přiznání k dani z příjmů, opravné a dodatečné daňové přiznání. Celý seminář je veden z pohledu široké a dlouholeté praxe lektory, výklad bude provázen i konkrétními chybnými příklady z praxe s návodem na řešení.

 

Přihlásit na toto školení