Účetní uzávěrka a závěrka za rok 2013 pro neauditované společnosti vč. zpracování daňových přiznání – zisk, ztráta

Účetní uzávěrka a závěrka za rok 2013 pro neauditované společnosti vč. zpracování daňových přiznání – zisk, ztráta

12.01.2014 11:11

DATUM KONÁNÍ: 19.2.2014  9-15h

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Hana Kovalíková daňová a účetní poradkyně

CENA: 1700,-Kč včetně DPH

MÍSTO : Učebna Petra Bezruče 1776. Kladno

URČENO: Účetním a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry, kteří nemají tolik zkušenností s uzavřením účetnictví. 

CÍL: Seminář je zaměřen na předvedení uzavření účetnictví za rok 2013 vč. zpracování daňových příznání v případě zisku a v případě ztráty. Praktický postup také pro začínající účetní 

PROGRAM: Posluchačům bude na konkrétním příkladu předvedeno uzavření účetnictví za rok 2013. Kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb, opravy případných chyb. Vazba na vnitropodnikové směrnice. Uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kurzové rozdíly, inventarizační rozdíly. Zjištění výsledku hospodaření, výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti, uzavření účetnictví, otevření účetnictví na začátku dalšího období, vyplnění daňového přiznání a seznámení s povinnými přílohami. Příklady v případě zisku a ztrátu. Tento kurs je vhodný i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

KOMENTÁŘ: Každý rok zpracováváme spoustu účetních závěrek a každý rok si potřebujeme zopakovat jaké všechny kroky musíme udělat abychom tuto náročnou práci zvládli v klidu bez zbytečných chyb.

 

Přihlásit na toto školení