Zahraniční pracovní cesty z pohledu praxe, valutová pokladna, vazby na účetnictví a daně - změny pro rok 2014, používání platebních karet, správné účtování cestovních náhrad

Zahraniční pracovní cesty z pohledu praxe, valutová pokladna, vazby na účetnictví a daně - změny pro rok 2014, používání platebních karet, správné účtování cestovních náhrad

12.01.2014 11:38

DATUM: 25.4.2014 9-13h

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Hana Kovalíková

CENA: 1500 Kč včetně DPH

MÍSTO: Učebna Petra Bezruče 1776. Kladno

URČENO:  Účetním a ekonomickým pracovníkům, pokladním.

CÍL: Cílem semináře je seznámení posluchačů s praktickými postupy při vyúčtování zahraničních pracovních cest v roce 2014, řešení problémů.

PROGRAM: Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest zahraničních po platnosti zákoníku práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest. Určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady. Vymezení základních pojmů – zahraniční pracovní cesta, pravidelné pracoviště, doba trvání zahraniční pracovní cesty. Sestavení příkazu k pracovní cestě. Nárokové náhrady - jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné výdaje spojené s pracovní cestou. Problematika krácení stravného. Paušalizace cestovních náhrad. Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování. Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. a na vnitropodnikovou směrnici. Použití platební karty, pracovní cesta ve více zemích. Kurzy, kurzové rozdíly.Valutová pokladna. Nejčastější chyby.

 

Přihlásit na toto školení