Připravovaná školení

DPH v příkladech

Praktický seminář na téma daně z přidané hodnoty v příkladech, novela bude brána jen zběžně, hlavní část bude věnována aplikaci DPH na konkrétních příkladech. Základní informace o stavu legislativy Novela pro rok 2020 Judikatura SDEU (tankovací karty, smluvní pokuty) PŘÍKLADY Výhodou je...
Celý článek