Mzdy & Mzdové účetnictví

Nabízíme vedení mezd a personálních agendy v rámci vedení účetnictví či daňové evidence pro společnosti. Mzdy zpracováváme i samostatně bez vazby na účetnictví. Včas dostanete podklady pro odvody, přehledy zasíláme za Vás elektronickou cestou na příslušné orgány. Zpracujeme pro vás měsíční výkazy mezd, výplatní pásky můžeme dle požadavků zaměstnanců odeslat na jejich mailové adresy, provádíme roční zúčtování mezd pro zaměstnance, pokud o to požádají, odesíláme evidenční listy. V případě kontrol Vás na základě plné moci zastupujeme a potřebné doklady o zpracovaných mzdách sami předkládáme.